To save the pictures click the image first and then right click to save the pictures.

Facebook Cover

Smiley face
Malaus ka kaluguran means your welcome my friend or in tagalog tuloy ka kaibigan.
Smiley face
Istorya ng raffy is a popular kapampangan song by Totoy bato in english Story of Raffy or in tagalog Kwento ni raffy.
Smiley face
Lugud means love or in tagalog pagmamahal.
Smiley face
Masanting means handsome or in tagalog pogi. Smiley face
Malagu means beautiful or in tagalog maganda.

About


KAPAMPANGAN ONLINE COMMUNITY
TRAVEL, NEWS, POEM, TRIVIA, QUOTES AND ETC.

Biahi, Balita, Poesya, Kabalwan,  Kasabian Kuru-kuru at Miyayalwa pa.


To all Visitors in Philippines and around the world "Malaus Co Pu" in Kapampangan Tongue in English Welcome To Kapampangan Online.

"Pampango" are also called Kapampangan, is a language that the tradition spoken  in the in the part of the Central Luzon on Province of Pampanga in the Philippines.


What is Capampangan ?

English

Capampangan or "Kapampangan " is the Most language of the people in the Province of Pampanga. The Pampanga Province is Part Of Region III or Central Luzon and Consists of seven(7) Northern Provinces of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, and Zambales.

Tagalog

Capampangan o kaya "Kapampangan" yan ang mga lengwahe ng mga tao sa Probinsya ng Pampanga. Ang Probinsya ng Pampanga ay parte ng Rehiyon 3 o kaya ng Central luzon na binubuo naman ng pitong probinsya ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at nang Zambales. 

Back Explore - Is about Travel, News, Quotes, Jokes, Culture and more that related about in the Philippines and etc.

Contact Us
Johniellozano09@gmail.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Follow us on Twiitter

@kapampanganon